Istnieją dwa podstawowe modele segregacji odpadów:

  a) selektywna zbiórka odpadów (odpady zbierane do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, worków, przyjmowane do punktów skupu itp.);
  b) sortowanie odpadów (odpady zbierane są tradycyjnie, do wspólnego pojemnika, a później sortowane w sortowni odpadów na papier, szkło, metal itp.).

  Obydwa modele były stosowane w różnych krajach. Okazało się jednak, że ten pierwszy (selektywna zbiórka) przynosi znacznie lepsze efekty. Odzwierciedla się to przede wszystkim w jakości odzyskiwanych surowców. Dlatego też jest on stosowany w większości krajów, także w Polsce.


  Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie to wspólne działanie jest celem ochrony środowiska, w którym żyjemy. są konieczne dla naszego własnego dobra i bezpieczeństwa. Niestety często okazuje się, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego problemu, nie każdy też wie jak postępować aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania.
  Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach i mieszkaniach.
  Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacji zasobów naturalnych jak również uzyskanie oszczędności finansowych zbierającego odpady i organizatora zbiórki. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu. Przedsięwzięcie to, obok nieocenionych korzyści ekologicznych, niesie ze sobą znaczne oszczędności ekonomiczne. • HARMONOGRAM ODBIORU POSEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2024

 • HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pieszyce - dni wolne od pracy 2024 r.

 • HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Niemcza - dni wolne od pracy 2024 r.

 • HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Piława Górna - dni wolne od pracy 2024 r.

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Piława Górna

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Niemcza

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pieszyce

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

 • Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Kondratowice

aktualności  Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

Jesteśmy uczestnikiem programu: