Zmieniamy się dla Was. Informujemy o zmianie formy prawnej na:

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

(dawniej Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski)
Numer rejestrowy BDO: 000036630

      Pragniemy Państwa poinformować w imieniu ECO Ekologiczne Centrum Odzysku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski) z siedzibą w Pieszycach, że w dniu 1 grudnia 2016 roku, na podstawie art.551 §5 k.s.h., nastąpiło przekształcenie prowadzonej przez przedsiębiorcę Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski formy działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową pod firmą ECO Ekologiczne Centrum Odzysku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pieszycach.
      Informujemy, że zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej oraz nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.


ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6 58-250 Pieszyce,
NIP 882 21 25 565 REGON 365992680 KRS: 0000645104
PKD.38.11Z    BDO: 000036630


 • ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

  posiada certyfikaty ISO:
  - zarządzania jakością ISO 9001:2015
  - zarządzanie środowiskowe ISO 14001:2015

  Jesteśmy członkiem:
  Rady Ripok – obecnie Związku Pracodawców Rady Ripok – od 2013r
  Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast od 2017r
  Klastra Odpadowego od 2017r
  Zakładu Pracodawców Gospodarki Odpadami - od 2019r
 • aktualności   Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

  Jesteśmy uczestnikiem programu: