• Ekologiczne Centrum Odzysku odpadów ECO Bielawa zajmuje się ptrzetwarzaniem odpadów komunalnych w mechaniczno-biologiczym procesie, jesteśmy zarządzani i założeni przez Zakładu Usług Komunalnych w Pieszycach. Trafiają do nas odpady z terenów powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego oraz kłodzkiego. Istniejemy od lutego 2013r, zatrudniamy 50osób.
  Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 do 14:00.

  Posiadamy status RIPOK.

  Poprzez RIPOK rozumie się zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

  Wspieramy sport i rozwój fizyczny dzieci.

  W listopadzie 2012r. otrzymaliśmy Sudecki Kryształ.


  Szybki kontakt:

  Zbigniew Chlipała
  Kierownik Zakładu ECO w Bielawie
  zchlipala@ecopieszyce.pl
  tel. 74 8365 350 wew 71

  Katarzyna Kosowska
  Zastępca Kierownika ECO w Bielawie
  kkosowska@ecopieszyce.pl
  tel. 74 8365 350 wew. 72

  Mariusz Jasek
  Kierownik utrzymania ruchu Zakładu ECO w Bielawie
  mjasek@ecopieszyce.pl
  tel. 74 8365 350 wew. 75

  Beata Bzymek
  Brygadzista
  bbzymek@ecopieszyce.pl
  tel. 74 8365 350 wew. 75

  Małgorzata Staciwa
  Menedżer ochrony środowiska
  mstaciwa@ecopieszyce.pl
  tel. 74 8365 350 wew. 59

  Waga/Portiernia
  waga@ecopieszyce.pl
  tel. 74 8365 350 wew. 75

  Jesteśmy członkiem

  Rady Ripok – obecnie Związku Pracodawców Rady Ripok – od 2013r
  Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast od 2017r
  Klastra Odpadowego od 2017r
  Zakładu Pracodawców Gospodarki Odpadami - od 2019r

aktualności  Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

Jesteśmy uczestnikiem programu: