• ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
   ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce

   NIP 882 21 25 565      REGON 365992680      KRS: 0000645104
   PKD.38.11Z
   Kapitał Zakładowy: 6 720 500,00 zł

   Sad Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
   IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


   BZ WBK SA:
   64 1090 2301 0000 0005 9014 1677


   PKO BP:
   93 1020 5138 0000 9002 0150 5890


   ING Bank Śląski:
   63 1050 1908 1000 0023 9923 8530   Jesteśmy członkiem:
   Rady Ripok – obecnie Związku Pracodawców Rady Ripok – od 2013r
   Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast od 2017r
   Klastra Odpadowego od 2017r
   Zakładu Pracodawców Gospodarki Odpadami - od 2019r

kontakt

BIURO ZARZĄDU

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce

tel. 74-83-65-350
fax 74-83-65-350 wew. 60
e-mail: biuro@ecopieszyce.pl

Kierownik
ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
Transport drogowy
Gabriela Choińska
tel. 74-83-65-400
e-mail: biuro@ecopieszyce.pl

Dział Obsługi Klientów
Aleksandra Choińska
tel. 74-83-65-350 wew. 51 wew. 52
e-mail: achoinska@ecopieszyce.pl

Segregacja odpadów
Dorota Sobieraj
Tel. 748 365 350 wew. 54
e-mail: dsobieraj@ecopieszyce.pl

Dział techniczny, zaopatrzenie
Piotr Bakuła
tel. 74-83-65-350 wew. 54
e-mail: pbakula@ecopieszyce.pl

Menedżer ochrony środowiska
Małgorzata Staciwa
tel. 74-83-65-350 wew. 59
e-mail: mstaciwa@ecopieszyce.pl

Główny Księgowy
Lena Błaszkiewicz
tel. 74-83-65-350 wew. 55
e-mail: lblaszkiewicz@ecopieszyce.pl

Zastępca Głównego Księgowego
Ewa Szachniewicz
tel. 74-83-65-350 wew. 55
e-mail: eszachniewicz@ecopieszyce.pl

Zastępca Głównego Księgowego
Małgorzata Izdebska
tel. 74-83-65-350 wew. 61
e-mail: mizdebska@ecopieszyce.pl

Pracownik Działu Księgowości
Wiktoria Ossowska
tel. 74-83-65-350 wew. 57
e-mail: wossowska@ecopieszyce.pl

Sprawy kadrowe
Magdalena Ciesielska
tel. 74-83-65-350 wew. 53
e-mail: mciesielska@ecopieszyce.pl

Pracownik ds. pozyskiwania funduszy i dotacji
Agnieszka Koniec-Rupa
tel. 748 365 350 wew.62
e-mail: akoniec-rupa@ecopieszyce.pl

Administrator danych osobowych
e-mail: dane@ecopieszyce.pl

ZAKŁAD RIPOK W BIELAWIE

Kierownik Zakładu ECO w Bielawie
Zbigniew Chlipała
tel. 74-83-65-350 wew. 71
e-mail: zchlipala@ecopieszyce.pl

Zastępca Kierownika ECO w Bielawie
Katarzyna Kosowska
tel. 74-83-65-350 wew. 72
e-mail: kkosowska@ecopieszyce.pl

Kierownik Utrzymania Ruchu Zakładu ECO w Bielawie
Mariusz Jasek
tel. 74-83-65-350 wew. 75
e-mail: mjasek@ecopieszyce.pl