• Zlecenie usługi

     

 • Zlecenie usługi – zakup materiału

 • Zlecenie wynajęcia kontenera

     

 • Odpis z KRS ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

     

 • HARMONOGRAM odbioru posegregowanych odpadów komunalnych z miejscowości Pieszyce

 • HARMONOGRAM odbioru posegregowanych odpadów komunalnych z miejscowości Niemcza

 • HARMONOGRAM odbioru posegregowanych odpadów komunalnych z miejscowości Piława Górna

 • HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pieszyce - dni wolne od pracy 2022 r.

 • HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Niemcza - dni wolne od pracy 2022 r.

 • HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Piława Górna - dni wolne od pracy 2022 r.

 • Harmonogram Odbioru Zmieszanych Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Piława Górna

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Niemcza

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pieszyce

 • Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie

 • Rozwiązanie umowy na wywóz nieczystości

     

aktualności  Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

Jesteśmy uczestnikiem programu: