• Zmieniamy się dla Was. Informujemy o zmianie formy prawnej na: ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski) z siedzibą w Pieszycach.

  Pragniemy Państwa poinformować w imieniu ECO Ekologiczne Centrum Odzysku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski) z siedzibą w Pieszycach, że w dniu 1 grudnia 2016 roku, na podstawie art.551 §5 k.s.h., nastąpiło przekształcenie prowadzonej przez przedsiębiorcę Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski formy działalności gospodarczej w spółkę kapitałową pod firmą ECO Ekologiczne Centrum Odzysku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pieszycach.
  Informujemy, że zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej oraz nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

  ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
  ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce
  NIP 8822125565 REGON 365992680 KRS: 0000645104
  PKD.38.11Z


  JAK POWSTALIŚMY – NASZA HISTORIA
  1 maja 1992 roku w ramach prywatyzacji powstał w Pieszycach Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski. Początkowo firma zajmowała się tylko nielicznymi usługami z zakresu usług komunalnych: wywozem nieczystości, utrzymaniem czystości oraz zimowym i letnim utrzymaniem dróg. Wówczas przedsiębiorstwo obsługiwało 11 tysięcy mieszkańców głównie z gminy Pieszyce.
  Po 25 latach istnienia Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 1 grudnia 2016r. przekształcił się w spółkę pod nazwą ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
  ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp z o.o. obsługuje ponad 50 tysięcy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, a w tym:
  - gminę Pieszyce,
  - gminę Piława Górna,
  - miasto i gminę Niemcza,
  - osiedla Spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie i Bielawie,
  - część gminy Dzierżoniów.
  Z czasem profil obecnej spółki z o.o. został poszerzony o usługi transportowe, roboty ziemne oraz prace wyburzeniowe. Ilość pracowników zwiększała się sukcesywnie. Jesteśmy dumni, że Naszą spółkę tworzy zgrany zespół liczący około 100 pracowników.
  Obecnie spółka jest nowoczesną firmą zmierzającą do spełnienia europejskich standardów i unijnych wymogów ekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami.
  Naszym priorytetem są działania polegające na odzysku i recyklingu surowców wtórnych. Posiadamy wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w poszczególnych rejonach, w tym na zbieranie, przetwarzanie oraz transport większości odpadów.


  CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
  OFERTA ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o. o. z siedzibą w Pieszycach.
  • usługi transportowe (3-28 ton) w oparciu o specjalistyczny sprzęt nowej generacji,
  • dowóz wody pitnej, realizowany za pomocą atestowanych beczkowozów,
  • wywóz nieczystości stałych, w ramach którego firma proponuje wywóz odpadów od osób fizycznych i instytucji na podstawie umów,
  • wynajem pojemników dostosowanych do potrzeb klientów, wyposażonych w kółka ułatwiające przesuwanie i załadunek odpadów,
  • wynajem kontenerów do wywozu nieczystości stałych typu gruz oraz odpady powstałe po oczyszczaniu terenów zielonych,
  • wywóz nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości,
  • unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • wynajem sprzętu, takiego jak: podnośnik koszowy, kosiarki bijakowe zamontowane na samochodach Hansa, samochody ciężarowe z HDS- em, skrzyniowe samowyładowcze, dźwigi, rębarki, ładowarki, hakowce,
  • segregacja odpadów komunalnych, czyli wytworzonych w domach, odpady wydzielone przez mieszkańców trafiają na linię sortowniczą do naszego Zakładu w Bielawie,
  • sprzątanie i pielęgnacja zieleni:
  - urządzanie i pielęgnacja zieleni miejskiej,
  - wycinka i przycinka drzew,
  - sprzątanie mechaniczne i ręczne terenów zielonych,
  • zimowe i letnie utrzymanie dróg i infrastruktury, a w szczególności:
  - mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych,
  - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w ramach zimowego utrzymania dróg,
  • obsługa masowych imprez w zakresie utrzymania czystości i porządku.


  Spółka posiada Politykę Jakości, w której określa jako najważniejsze kryterium zadowolenie klienta oraz zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oraz związany z nim rozwój ekologiczny.
  Gwarancją sukcesów ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. jest systematycznie doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004.
  Jesteśmy członkiem:


  Rady Ripok – obecnie Związku Pracodawców Rady Ripok – od 2013r
  Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast od 2017r
  Klastra Odpadowego od 2017r
  Zakładu Pracodawców Gospodarki Odpadami - od 2019r

aktualności  Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

Jesteśmy uczestnikiem programu: