• Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych"

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część I instrukcja dla wykonawców (IDW)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II UMOWA część 1

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II UMOWA część 2

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  aktualizacja z dnia 19.05.2015r.

  Opis Przedmiotu Zamówienia - zmiana z dnia 19.05.2015r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pytania i odpowiedzi cz. 1  aktualizacja z dnia 26.05.2015r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana z dnia 26.05.2015r.  aktualizacja z dnia 29.05.2015r.

  Opis Przedmiotu Zamówienia - zmiana z dnia 29.05.2015r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana z dnia 29.05.2015r.  aktualizacja z dnia 11.06.2015r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pytania i odpowiedzi cz. 2  aktualizacja z dnia 17.06.2015r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pytania i odpowiedzi cz. 3  aktualizacja z dnia 18.06.2015r.

  Edytowalne załączniki  aktualizacja z dnia 07.07.2015r.

  Informacja o wyborze oferty  aktualizacja z dnia 23.07.2015r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • aktualności   Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

  Jesteśmy uczestnikiem programu: