Tytuł projektu

Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów budowlanych wraz z modernizacją kompostowni w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie.

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowej i efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Planowane efekty:

  • Poprawa efektywności i jakości prowadzonych procesów doczyszczania odpadów
  • Poprawa środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ekologicznego obszaru, poprawa jakościowa i ilościowa w zakresie infrastruktury niezbędnej do gospodarki odpadami na terenie Regionu Południowego
  • Zmniejszenie ilości składowanych odpadów
  • Wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców Regionu Południowego
  • Poprawa jakości życia mieszkańców regionu, związana z poprawą stanu środowiska

Całkowita wartość projektu: 9 150 050,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 319 750,00 zł