Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów budowlanych wraz z modernizacją kompostowni w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie.

Fundusze Europejskie logo