• ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW


  MIASTA BIELAWA

  na spotkanie dotyczące planowanej inwestycji pn. "Instalacja Odzysku Zielonej Energii w Bielawie"

  Termin: 17.08.2022r., godz. 17.00 Miejsce: Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, sala konferencyjna 1.20

  Na spotkanie inwestor, spółka Ekologiczne Centrum Odzysku, zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Przy ul. Ceglanej w Bielawie, na terenie inwestora, planowane jest uruchomienie Instalacji Odzysku Zielonej Energii w Bielawie. Produktem tej działalności będzie energia cieplna oraz energia elektryczna. Paliwem - RDF (Refuse Derived Fuel), czyli specjalnie do tego celu wyselekcjonowane i przygotowane frakcje odpadów komunalnych. Termicznemu przekształcaniu poddawane będą wyłącznie odpady kaloryczne, których nie można poddać procesowi recyklingu. Przyjęcie tego rozwiązania oznacza, że na składowiska trafi znacznie mniej odpadów. Obniży się zatem znacznie obciążenie środowiska wywoływane obsługą i utrzymywaniem składowisk (wydzielanie gazów, szkodliwe odcieki, szkody środowiskowe). Produkowane w Instalacji Odzysku Zielonej Energii w Bielawie ciepło posłuży mieszkańcom.

  Nie bez znaczenia jest też aspekt finansowy. Po uruchomieniu Instalacji koszt przetwarzania odpadów komunalnych się obniży. Niższe będą także koszty wytworzenia energii cieplnej. Tym samym zmniejszy się zapotrzebowanie na drożejące paliwa kopalne. Odpady produkujemy na miejscu, nie musimy ich od nikogo importować. W skali kraju około 10% energii cieplnej może i powinno pochodzić z odpadów - ocenia Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej "Ciepłownictwo Polskie". Wykorzystywanie paliwa RDF w specjalnie do tego przygotowanych intalacjach jest znacznie bardziej przyjazna środowisku niż ciepłownie węglowe. W ocenie dr hab. prof. Politechniki Łódzkiej Grzegorza Wielgosińskiego, który będzie gościem środowego spotkania, jest to technologia równie bezpieczna jak spalanie gazu ziemnego. - Najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń stawiane są właśnie tego typu instalacjom, co powoduje, że emisja zanieczyszczeń jest z nich zawsze mniejsza niż ze spalania innych paliw stałych, porównywalna z emisjami ze spalania gazu ziemnego - twierdzi prof. Grzegorz Wielgosiński.


  Program spotkania 17.00-17.05 Słowo wprowadzające wskazujące na cel spotkania wraz z przedstawieniem zasad otwartej debaty 17.05-17.15 Emisja filmu edukacyjnego - "Ekologiczne ciepło z RDF" 17.15-17.45 Cała prawda o odzysku energii z odpadów - Grzegorz Wielgosiński, dr hab. inż. profesor Politechniki Łódzkiej, przedstawiciel inwestora 17.45-18.00 Planowana inwestycja to korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla miasta i mieszkańców - przedstawiciel inwestora 18.00-19.00 Pytaia uczestników spotkania do ekspertów i przedstawicieli inwestora

  Rozmowa z wiceprezesem zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów

  Rozmowa z prof. dr hab. Grzegorzem Wielgosińskim na temat mitów dotyczących instalacji termicznego przekształcania odpadów

  Dlaczego inwestycja jest potrzebna w Bielawie?

  Przeczytaj w naszej gazetce (PDF)

aktualności  Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

Jesteśmy uczestnikiem programu: