stat4u

  • Karta Przekazania Odpadów do ECO sp. z o.o.

  • Karta Przekazania Odpadów z ECO sp. z o.o.

  • Zlecenie usługi

       

  • Zlecenie usługi – zakup materiału

  • Zlecenie wynajęcia kontenera

       

  • Umowa na dostarczanie odpadów do zagospodarowania do ECO

  • Odpis z KRS ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

       

  • HARMONOGRAM odbioru posegregowanych odpadów komunalnych z miejscowości:
    PIŁAWA GÓRNA, PIESZYCE, NIEMCZA I GMINA NIEMCZA, DZIERŻONIÓW
    obowiązujący od 01.01.2018r.

  • HARMONOGRAM odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w Pieszycach

  • HARMONOGRAM odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w Bielawie

  • HARMONOGRAM odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

       

  • HARMONOGRAM odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych w Niemczy i Gminie Niemcza

       

  • HARMONOGRAM odbierania posegregowanych odpadów komunalnych w Dzierżoniowie

       

  • Rozwiązanie umowy na wywóz nieczystości

       

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010.12.08

       

  • Decyzja o RIPOK

       

aktualności


    obchodzimy imieniny: Lucji, Otylii
    Pogodę możesz sprawdzić tutaj  • Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.


  • Jesteśmy uczestnikiem programu: